OKR – et system for gjennomføring

Hva er OKR?

OKR står for Objective og Key Results, hva du ønsker å oppnå og hvordan du planlegger å oppfylle målet.

Hva er det som egentlig gjør at noen bedrifter lykkes og andre mislykkes? Her finnes det selvfølgelig ikke bare ett svar, men dersom du ønsker at din bedrift skal lykkes og du gjerne ønsker noen tips på veien, ville jeg tatt meg tiden til å lese dette. OKR er et styresett som brukes av en rekke ulike bedrifter, og skal hjelpe slik at du kan gi både deg og de ansatte struktur, engasjement og fokus. Dette er et relativt enkelt styresett som i alle hovedsak benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid.

OKR handler i stor grad om å svare på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i organisasjonen hver kvartal;

  • Objective – hva ønsker du å oppnå?
  • Key Results – hvordan har du tenkt å komme dit?

Akkurat dette vil jeg komme tilbake til lenger ned i innlegget. Men dersom du ønsker en enkel gjennomgang om hva OKR er, kan du se på videoen under her;

Hvorfor benytte seg av OKR?

OKR er som skrevet over en enkel måte å styre et selskap. Det bidrar til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft. Vi skal se på 4 fordeler ved dette styresettet, og på bakgrunnen av dette, hvorfor du bør benytte deg av OKR.

  1. De viktigste målene blir løftet opp og frem
  2. Alle ansatte i bedriften er klar over hva som er viktig
  3. Underveis får du hele tiden vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
  4. Det er ingen hemmeligheter, så alle i bedriften vet hva som foregår

Objectives – hva er en god objective?

En god objective er først og fremst en kort, inspirerende setning om hva teamet ønsker å oppnå.

Objectives skal blant annet definere retningen og hvor bedriften ønsker å gå, og med dette hvordan man skal arbeide for å oppnå de målene som blir satt. De legger føringer for hvordan de skal prioritere de ulike ressursene innad i bedriften. Det er viktig at hver enkelt skal forstå hva som er bedriftens prioriteringer.  Som sagt skal objectives være inspirerende, men også store, og i mange tilfeller kanskje uoppnåelige. Alle de ansatte skal hele tiden få streve etter å være den beste utgaven av seg selv, slik at bedriften har muligheten til å lykkes!

Bilde lånt av https://blogg.bekk.no/okr-rammeverket-som-skaper-verdens-beste-bedrifter-2de7a2266c5a


Key Results – er vi på vei i riktig retning?

Etter at vi har utarbeidet et godt objective, ser vi på Key Results. Veien du har planlagt å gå, for å kunne nå målet.

Men hvordan vet vi egentlig om vi er på vei i riktig retning, eller om vi er helt på villspor? Key Results hjelper deg med akkurat dette. Det er nemlig målbare resultater som indikerer om bedriften beveger seg i riktig retning av Objectivet eller ikke.

Bilde lånt av https://blogg.bekk.no/okr-rammeverket-som-skaper-verdens-beste-bedrifter-2de7a2266c5a

Key Results vil ikke være enkelt å oppnå. Selv om man ikke når 100% kan vi allikevel være fornøyd, dette fordi de gjerne kan være såkalte «stretch-goals». Her er det derfor viktig at en ikke blir verken lat, eller for ivrig, men finner den rette balansen slik at man oppnår det som er ønsket.

Eksempel på hvordan OKR ser ut

Det er ledelsen i bedriften som utarbeider OKR, og bestemmer hva som vil være den beste løsningen å jobbe på, for å realisere de målene som er satt. På bakgrunn av dette vil det være viktig å ta for seg bedriftens nåværende og fremtidig situasjon, samt konkurrenter og utfordringer. Som en del av vår eksamen fikk vi i oppgave om å lage OKR til vår bedrift, den kan for eksempel se slik ut –>

Objective -> opprette en brukervennlig og funksjonell nettbutikk, her med fokus på god markedsføring for å oppnå flest mulig salg og trafikk til nettsiden. 

KR1 – Oppnå 150 abonneter til nyhetsbrev innen Juni. (5/10)

KR2 – Oppnå 400 følgere på tvers av sosiale medier innen kvartalslutt. (7/10)

KR3 – Øke salget i nettbutikk med 20% fra Mai til August. (4/10)

Eksempelet vist over viser et godt OKR fordi det blant annet har et konkret mål som skal oppnås, samt Key Results som er konkrete, målbare og utfordrende nok slik at de motiverer oss i riktig retning for å kunne oppnå målene som er satt. Tallene i parentes bak nøkkelresultatene gir oss en pekepinn på hvilke muligheter du har til å oppnå målet.

OKR – et system alle bedrifter bør kjenne til | DIG2100 (2103)
Bilde lånt av https://www.labiotech.eu/inside-labiotech/implement-okr/

Bedrifter som benytter seg av OKR

Til tross for at dette systemet enda er ganske ukjent for de fleste norske bedrifter, benytter mange andre ledende bedrifter seg av det som regnes som nåtidens beste måte  å sette mål og styre en bedrift på, nemlig OKR.

På bildet under kan du blant annet se noen av de kjente selskapene som benytter seg av OKR.
 

Merkevarer
Bilde lånt av https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Hva er grunnen til at noen bedrifter mislykkes ved bruk OKR?

Vi går tilbake til det første spørsmålet i toppen av innlegget; Hva er det som egentlig gjør at noen bedrifter lykkes og andre mislykkes? Du har akkurat lest og forhåpentligvis lært litt om hvordan du kan lykkes ved å bruke OKR som system i din bedrift. Men hva er grunnen til at noen mislykkes, og hva bør du være obs på selv? Vi skal se på noen få punkter.

Som med alt annet er det flere feller vi kan tråkke i ved bruk av OKR, og dette er noen av de:

  • Bedriften setter seg for mange OKR´s.
  • Dine valgte objectives er for utfordrende eller ikke utfordrende nok, motivasjonen faller.
  • Satte mål blir glemt, ingen er oppdatert på hvordan fremgangen går.
  • Lager Key Results som ikke er målbare, noe som gjør at du ikke har muligheten til å følge med på utviklingen, og aldri vet hvordan du ligger ann i prosessen

Så før du innfører OKR i din bedrift er det en del du bør tenke gjennom. Et annet godt tips er å starte smått, i mindre grupper, med mennesker du vet er åpen for endringer/tilpasningsdyktige og noen du kan stole på!

Håper det var verdt å lese, og at du plukket opp noe nytt og spennende du kan ta med deg videre. Men dersom du fortsatt er litt usikker på hva OKR egentlig er, er det bare å ta en titt på videoen lenger opp i innlegget, så er jeg sikker på at du vil sitte igjen med noe kunnskap.

Lærte du noe nytt om OKR? Ønsker du å gi meg noen tips? Legg gjerne igjen en kommentar.

//Madelen

Kilder
https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper
https://blogg.bekk.no/okr-rammeverket-som-skaper-verdens-beste-bedrifter-2de7a2266c5a
https://inevo.no/bedrifter-som-benytter-okr/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *